Världsungdomsdagarna skjuts upp

Vatikanen kungjorde i går att såväl världsungdomsdagarna som världsfamiljedagarna skjuts upp ett år, på grund av den osäkerhet som råder runt coronapandemin.

Det är påven som tillsammans med dikasteriet för lekfolk, familjen och livet bestämt att skjuta på de två stora, internationella evenemangen.

Världsfamiljedagarna, som skulle ha hållits i Rom i juni 2021, kommer nu att avhållas i juni 2022. Det senaste världsfamiljemötet hölls i Dublin i augusti 2018 och samlade trehundra tusen deltagare.

Världsungdomsdagarna, som samlar miljontals ungdomar från hela världen, kommer i stället för sommaren 2022 att arrangeras i augusti 2023 i Lissabon. De förra världsungdomsdagarna hölls i Panama i januari 2019.