Tyska biskopar kritiserar föregångare under Andra världskriget