Tyska biskopar kritiserar föregångare under Andra världskriget

Tysklands katolska biskopskonferens uppmärksammar 75-årsdagen för slutet på Andra världskriget genom en rapport som riktar kritik mot föregångarna.

I rapporten, som presenterades den 29 april, skriver biskoparna att biskoparna under nazistregimen inte gjorde samlat motstånd mot den utplåning som Tyskland påbörjade eller mot de brott som regimen begick, samt att många gav kriget en religiös underton. I rapporten kommer biskoparna fram till att deras föregångare gjorde sig delaktiga i kriget genom att inte komma med ett klart och tydligt ”nej” till naziregimen.

Biskop Georg Bartzing, biskopskonferensens ordförande, sade under en presskonferens som hölls digitalt i samband med att rapporten släpptes, att kritiker tidigare har anklagat kyrkan för att misslyckas med att komma ihåg sin roll och att inte ha erkänt det i efterhand.

– Vi får inte luta oss tillbaka utan måste föra vårt arv vidare in i framtiden. Den gamla demon som stod för splittring, nationalism, etniskt tänkande och auktoritärt ledarskap lyfter nu på huvudet igen på många platser.

Biskop Bartzing sade vidare att alla som lärt sig av historien kraftfullt måste motstå dessa tendenser:

– Detta gäller utan omsvep även kyrkan, som lever för fredens och rättvisans evangelium.

Det var 8 maj 1945 som Andra världskriget slutade i Europa, när Tyskland hade kapitulerat till de allierade och till Sovjetunionen och erkänt sig besegrat.

(Crux)