Interreligiös bönedag 14 maj

Foto: ANSA

– Låt oss alla, var vi än kommer ifrån, utifrån vår religion, tradition eller grupp bönfalla Gud att befria oss och hela världen från denna pandemi och rädda oss från denna plåga… Gör torsdagen den 14 maj till en dag av fasta, goda gärningar, bön och åkallan för mänsklighetens bästa!

Denna internationella appell om samlad bön till Gud om ett slut på coronoviruspandemin kommer från Kommittén för mänsklig broderlighet, som grundades för att följa upp det dokument om mänsklig broderlighet som undertecknades av påve Franciskus och shejk Ahmed al-Tayeb, storimam vid Al-Azhar, vid påvens resa till Förenade Arabemiraten i februari förra året, där Franciskus deltog i en interreligiös konferens om fred i världen och mänsklig samlevnad. Texten betonar troende människors gemensamma ansvar för ett liv och en värld i fred och samförstånd, fördömer all extremism och manar till broderlig vänskap och samarbete mellan religionerna.

I kommittén The Higher Committee of Human Fraternity, som grundades några månader efter konferensen, ingår internationella religiösa ledare, akademiker och kulturpersonligheter från judendom, kristendom och islam. Den syftar till att sprida dokumentets budskap om ömsesidig förståelse och fred och vill efterhand vidga sin krets till flera religioner och traditioner.

Appellen betonar vikten av att be Gud ”inspirera vetenskapsmän och -kvinnor att finna en bot från denna sjukdom och att rädda hela världen från dess återverkningar på människors hälsa, ekonomi och tillvaro”. Den uppmanar ”alla religiösa ledare och människor i hela världen att svara på denna vädjan för mänskliga värden och tillsammans bönfalla Gud den Allsmäktige att skydda vård värld, hjälpa oss övervinna pandemin, återställa säkerhet, stabilitet, hälsa och välstånd så att, när pandemin är över, vår värld blir en bättre plats för människor och broderlighet än någonsin tidigare”.

Påven Franciskus har tagit fasta vid appellen och uppmanat alla troende från olika traditioner till fasta, bön och barmhärtighetsgärningar den 14 maj med målet att hjälpa mänskligheten att överkomma coronapandemin.

Kaj Engelhart