Larm från Pakistan: kristna förnekas covid-19-bistånd

Foto: Wikimedia Commons

Den påvliga stiftelsen Aid to the Church in Need slår larm om att kristna och andra minoriteter i Pakistan förvägras nödhjälp under coronapandemin – trots att de oftast drabbats hårdare.

Det är icke-statliga organisationer och muslimska ledare i Pakistan som anklagas för att vägra ge nödhjälp till drabbade, som inte är muslimer. Enligt pakistanska människorättsorganisationer som larmat Aid to the Church in Need – en internationell, katolsk hjälporganisation – har muslimska hjälporganisationer och moskéer uttryckligen uppmanat kristna att inte be om hjälp.

I Pakistan är kristna och andra religiösa minoriteter ofta bland landets allra fattigaste som är helt beroende av dagsverken, den grupp som drabbats hårdast av den samhällsisolering som Pakistan infört under coronapandemin. Inte heller har kvinnor i utsatta arbeten som hembiträden och städerskor, vilka oftast är kristna, utrustats med skyddsutrustning. Aid to the Church in Need rapporterar också att kristna specifikt exkluderats från den distribution av mat, som gjorts i vissa regioner, både från enskilda moskéer och från regeringstjänstemän som skickats ut för att hjälpa.

Aid to the Church in Need startade i april ett specifikt hjälpprogram för covid-19-drabbade där man öronmärkt över motsvarande femtio miljoner kr. Stiftelsen finns i dag i tjugotre länder, har hjälpprojekt i hundrafyrtio länder och förmedlar motsvarande en miljard kr varje år. Den startades ursprungligen av en katolsk präst från Nederländerna i kölvattnet av Andra världskriget, och gjordes 2011 till en påvlig stiftelse av dåvarande påven Benedikt XVI, som ett tecken på den uppskattning han hade för det arbete som utförs.

(Aid to the Church in Need)