Havanas första nya kyrka på över sextio år snart färdig

Foto: Aid to the Church in Need

När Fidel Castro tog över makten i Kuba 1959 ledde det till extremt stränga restriktioner för katolska kyrkan. Sedan dess har mycket hänt, och nu hoppas man snart kunna öppna den första nybyggda kyrkan i huvudstaden Havana.

Att såväl Johannes Paulus II som Benedikt XIV och nuvarande påven Franciskus valde att besöka Kuba, och därmed riktade omvärldens uppmärksamhet på kyrkans situation i landet, är med all sannolikhet en av anledningarna till att situationen nu förbättrats markant för den tidigare hårt förföljda katolska kyrkan i Kuba. Runt sextio procent av landets befolkning är katoliker, och de har i dag ansenligt mer frihet än katoliker i andra kommunistiska länder som Kina och Vietnam.

Nu närmar sig öppningen av den första kyrkan som byggts i Havana sedan kommunisterna tog över makten 1959, och det har varit många års väntan. Det är första gången i Havana, och andra gången i hela landet, som man har fått tillåtelse att bygga en kyrka på mark, som tillhör staten. Den lilla kyrkan är endast runt 350 kvadratmeter stor och har tillägnats påven Johannes Paulus II, vars besök 1998 blev en vattendelare för kyrkan i landet.

– Vi har gått igenom väldigt många svårigheter. I över tjugofem år gick det inte att tala öppet om kyrkan, men vi samlades i tysthet och växte. Och hela tiden bad vi för möjligheten att få en bit mark att bygga en kyrka på. Det var många olika svårigheter, men till slut fick vi president Raul Castros tillåtelse och fick även den här tomten, säger Ricardo Mínguez, eldsjälen bakom kyrkbygget, till Zenit.

Ricardo är sakristan i kyrkan – eller det som snart ska bli en kyrka – och berättar att man redan, trots att byggnaden inte är helt färdig, firar sakramenten och samlas i bön varje vecka. Bygget har blivit försenat, inte bara på grund av coronapandemin, utan även av cykloner och stormar, förutom av svårigheterna att få råd med projektet. Man har dock lyckats få bidrag av internationella givare som den påvliga stiftelsen Aid to the Church in Need.

Den nya kyrkan är diskret – precis som kyrkan i landet i stort – och ligger inklämd i ett bostadsområde som präglas av den kommunistiska eran. Möblerna har man samlat ihop och lagat när det varit nödvändigt, och nu hoppas initiativtagarna att kyrkan ska bli helt färdig senare i år.

(Zenit)