Digital reträtt med start på pingstafton

Under fyra lördagar med start på pingstafton kommer biskop Anders Arborelius tillsammans med Svenska kyrkans biskop i Uppsala, Karin Johannesson, att hålla en digital, ekumenisk reträtt.

Andlig boning åt Gud är namnet på den digitala reträtt, som hålls av de två biskoparna i samarbete. På en digital plattform, hemsidan www.andligboning.se, kommer deltagare under fyra lördagar i följd, med start den 30 maj, att kunna delta i reträtten med bland annat bön och reflektion utifrån valda bibeltexter. Det första materialet läggs ut på reträttens hemsida på pingstafton och därefter kommer nytt material att publiceras 6 juni, 13 juni och 20 juni.

Anmälan till reträtten görs på www.andligboning.se, och deltagandet är gratis. Biskoparna uppmanar i stället deltagare att betala en frivillig avgift på hundra kronor till antingen karmelitnunnornas kloster i Glumslöv eller svenskkyrkliga Alsike kloster utanför Knivsta. Båda kloster är i behov av omfattande renovering.