Rekordmånga lämnar Münchens ärkestift

Rekordmånga katoliker i ärkestiftet München lämnade förra året kyrkan, visar ny statistik.

Det var totalt 10 744 katoliker i det tyska ärkestiftet som lämnade kyrkan under 2019, tjugo procent fler än under 2018. Det är första gången som antalet som lämnar kyrkan överstiger tio tusen.

De anledningar som uppges av dem som lämnat är främst kyrkoskatten, övergreppsskandalerna inom kyrkan och kvinnors ställning inom kyrkan. I Tyskland är kyrkoskatten relativt hög: åtta eller nio procent av inkomstskatten, beroende på delstat.

Kardinal Reinhard Marx, ärkebiskopen av München, var fram tills i mars ordförande för den tyska biskopskonferensen. Han översåg planeringen av den synodala process, som påbörjades inom kyrkan i Tyskland i januari – två år av möten mellan landets biskopar och lekfolk för att diskutera fyra huvudfrågor: maktfördelningen inom kyrkan, sexualmoral, prästämbetet och kvinnors roll i kyrkan.

Det var från början kardinal Marxs ambition att göra synoden en ”bindande process” som skulle fatta beslut genom omröstningar bland de deltagande. Men ett brev från Vatikanens biskopskongregation till de tyska biskoparna i september 2019 slog fast att planerna för synoden inte var ”kyrkorättsligt giltiga” och gjorde klart att en synod inte på något sätt i sig själv kan ändra den universella kyrkans lära.  

I juni förra året, inför synoden, skickade påve Franciskus ett brev på tjugoåtta sidor till Tysklands katoliker där han uppmanade dem att fokusera på evangelisering i en tid av ”trons ökande erosion och förfall”.

(Catholic News Agency)