Människorättspodden – bortom mediadrevet

Sällan har en arbetsrättslig tvist fått så mycket uppmärksamhet som barnmorskefallen. Turbulensen kring de två barnmorskorna, som av samvetsskäl inte kunde utföra aborter, har varit kraftig, och det mediedrev de utsatts för obarmhärtigt.

Två av barnmorskornas juridiska ombud var Ruth Nordström och Rebecca Ahlstrand vid Skandinaviska människorättsjuristerna. Tillsammans gör de sedan årsskiftet Människorättspodden, som hittills utkommit i åtta avsnitt, varav två handlar om just barnmorskemålen.

En bråkdel av det som skrivits och sagts i media genom åren om barnmorskorna har varit sant. Snarare verkar det som att de fått klä skott för allmänhetens ofta oförlåtliga inställning till dem som offentligt problematiserar abort. Det är därför välbehövligt att Människorättspodden grundligt går igenom bägge fallen och det som faktiskt hände, från början till slut.

I avsnitt 4 får man höra Ellinor Grimmark och Linda Steen var för sig redogöra för sina upplevelser från utbildningens början till deras yrkesvardag i Norge, där bägge nu arbetar. I avsnitt 5 får man höra häpnadsväckande inspelningar från deras olika rättegångar samt två av barnmorskornas andra juridiska ombud, som tillsammans med Reinhold Fahlbeck, prof.emer. i arbetsrätt, berättar om hur de ser på de juridiska avgöranden som gjorts. I ett nytt avsnitt – nummer 7 – får man höra om den resningsansökan som nu lämnats in till Europadomstolen, som bland annat berör domarjäv.

De rättsliga turerna kring barnmorskorna, som började 2013, fick ett slut i mars i år, då Europadomstolen för mänskliga rättigheter beslöt att inte ta upp deras ärende. Det återstår att se hur länge vårdpersonal i Sverige ska fortsätta nekas samvetsfrihet – en rättighet för vårdpersonal i nästan alla andra fyrtiosju länder i Europarådet. Till dess rekommenderas alla varmt att lyssna på Människorättspodden för att få en uppfattning om vad som verkligen utspelade sig bortom mediedrevet.

Helena D’Arcy