Ovillkorligt älskad – 365 påminnelser om vår sannaste identitet

Att börja dagen med att meditera, att vara en stund inför Gud och höra Gud tala till dig är en god vana. Att få göra det i sällskap med den holländske prästen Henri Nouwen är möjligt tack vare boken Ovillkorligt älskad som bjuder på 365 reflektioner ”om vår sannaste identitet”.

Nouwen dog 1996 men hans böcker lever och är fortfarande älskade. Han föddes i Holland 1932 och bodde under sitt liv i flera olika länder. Bokens utformning är mycket tilltalande, blommor mot en rosa bakgrund pryder omslaget och gör att läsaren känner sig extra välkomnad.

I förordet till en av hans böcker, Att komma hem, skriver vår biskop Anders Arborelius: Kombinationen av äkta inlevelse i människans situation och djup insikt i det kristna budskapet gör att otaliga läsare av hans böcker har blivit så berörda, ja, har omvänt sig till Kristus.

Samtliga meditationer är hämtade ur hans böcker. Texterna andas ljus och kärlek, men Nouwen var en komplicerad människa som periodvis levde i mörker, ensamhet och ångest. Han har beskrivit hur han i en sådan period fick en uppenbarelse: ”Du är Guds älskade”. Efter att knappt ha orkat lyssna till orden tog han dem till sig och lät dem slå rot i sitt hjärta. Därefter blev det hans primära identitet, den som av Gud var ovillkorligt älskad. Och det är Guds kärlek till oss som är det vittnesbörd som förmedlas i texterna.

Nouwen var också en tid medlem i kommuniteten l’Arche, som välkomnar människor med skilda behov, en del med svåra fysiska och psykiska handikapp. Han skriver: I min kommunitet, där många svårt handikappade män och kvinnor bor, är inte själva handikappet det svåraste lidandet, utan känslan av att var oduglig, värdelös, betydelselös och oälskad.

Till dessa medmänniskor och till oss alla förmedlar Nouwen Guds ovillkorliga kärlek. Det är bara att tacka och ta emot!

Elisabet Finné

Henri Nouwen: Ovillkorligt älskad – 365 påminnelser om vår sannaste identitet (översättning: Therese Hedlund). Libris förlag, 2019.