Påven donerar ambulans för hemlösa

Foto: Vatican Media

Påven Franciskus donerade i helgen en ambulans, som kommer att användas enbart för Roms fattiga och hemlösa.

– Det är en ny gåva från den helige Fadern, som getts till påvens avdelning för allmosor, tillägnad de fattigaste, särskilt de hemlösa som möter så många svårigheter på gatorna, formulerades det i en kungörelse från Vatikanen 1 juni.

Ambulansen välsignades av påven före mässan på pingstsöndagen och kommer att transportera sjuka till de mobila och fasta vårdcentraler för fattiga som Vatikanen ansvarar för.

Under coronapandemin har Peterplatsen blivit ett tillhåll för många hemlösa, eftersom många natthärbärgen stängts ner. Vatikanens härbärge (se Km nr 2/2020), alldeles intill Petersplatsen, har dock hela tiden hållits öppet. Även de duschar och toaletter intill Petersplatsen, som finns till för hemlösa, har hållits öppna, liksom Vatikanens mobila vårdcentral för fattiga.

Enligt Vatikanens kungörelse kom inspirationen till ambulansen från Modesta Valenti, en hemlös kvinna som dog på gatan framför stationen Termini i Rom i januari 1983 efter att ambulanser vägrat at ta med henne eftersom hon hade löss. Varje år kring Modesta Valentis dödsdag ordnas en minneshögtid för henne av den katolska organisationen Sant’Egidio, som driver Vatikanens härbärge för hemlösa. Uppskattningsvis finns åtta tusen hemlösa människor i Rom.

(Catholic News Agency)