Påven om barnarbete: vi bär alla ansvaret

Under den allmänna audiensen i onsdags uppmanade påven Franciskus hela världen att uppmärksamma Internationella dagen mot barnarbete den 12 juni.

– Vi måste göra allt vi kan för att skydda barn. De är mänsklighetens framtid.

Under sitt tal, som hölls mot slutet av audiensen, vädjade påven till hela världen om att skydda utsatta barn.

– På fredag 12 juni firas Internationella dagen mot barnarbete, ett fenomen som fråntar pojkar och flickor deras barndom och äventyrar deras naturliga utveckling. På grund av den nuvarande akuta hälsosituationen i många länder, tvingas många barn att utföra arbeten som inte är lämpliga för deras ålder för att hjälpa sina familjer som befinner sig i extrem fattigdom. I många fall handlar det om former av slaveri och isolering, vilket resulterar i fysiskt och psykiskt lidande. Vi ansvarar alla för detta. Jag vädjar till institutioner att göra allt de kan för att skydda minderåriga genom att fylla igen de ekonomiska och sociala klyftor som ligger till grund för den förvrängda dynamik som barnen tyvärr är del av. Barnen är den mänskliga familjens framtid. Vi förväntas alla främja deras uppväxt, hälsa och lugn, sade påven.

FN uppskattar att 152 miljoner barn måste arbeta för sitt uppehälle. Av dem är det 72 miljoner barn som har riskfyllda arbeten. Glädjande nog är det enligt FN 94 miljoner färre barn som arbetar än vid millennieskiftet, men det befaras att ökad fattigdom i kölvattnet av coronapandemins restriktioner kan leda till att fler barn nu tvingas ut i arbete igen.