Antalet aborter i England och Wales rekordhögt

Ny statistik visar att över 209 000 aborter gjordes 2019 i England och Wales – ett rekordhögt antal och en ökning med två procent från 2018. Antalet aborter på grund av avvikelser ökar än mer.

Av alla aborter som gjordes i England och Wales i fjol var det nära 3 200 som gjordes på grund av avvikelser hos det ofödda barnet – en ökning med över femtio procent på tio år.

Biskop John Sherrington, talesman för pro-lifefrågor för biskopskonferensen i England och Wales, är bedrövad över verkligheten bakom siffrorna.

– Statistiken fortsätter att visa en ökande och förfärlig mänsklig tragedi. Förlust av människoliv i den här skalan är chockerande och upprörande. Kyrkans uppdrag är att värna om varje mänskligt liv i alla stadier, att stödja gravida kvinnor, att be för de liv som förlorats efter abort samt för de kvinnor och män som lever med känslomässiga och andliga ärr efter abort.

Hör biskop John Sherrington berätta om katolska kyrkans stöd till ett boende för utsatta kvinnor.

– Hur kan det vara så, när vi så uppenbart engageras av omsorg och kärlek för samhällets sårbara under coronapandemin, att England och Wales fortfarande tillåter abort ända fram till förlossningen när det gäller barn med avvikelser? Varför är sannolikheten dubbelt så hög för kvinnor i utsatta områden att göra abort än för kvinnor i mer välmående områden? Bristen på stöd till utsatta gravida kvinnor är ett misslyckande vad gäller omsorg, plikt och kärlek, och det måste förändras.

Även i Sverige släpptes i dagarna abortstatistiken för 2019. Den visar att antalet aborter ligger relativt stadigt på runt 36 000. Samtidigt påpekar Socialstyrelsen att inrapportering av aborter är frivillig vilket ”medför en viss osäkerhet”, det vill säga att statistiken med all sannolikhet inte omfattar alla aborter som görs.

%d bloggare gillar detta: