Johannes Döparens födelsedag

Den helige evangelisten Johannes skriver (Joh 1:6) om sin namne, den helige Johannes Döparen, vars födelse firas idag 24 juni: Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom.

Mäktig och orubblig står denne Johannes framför oss: profeten i öknen med det helt unika uppdraget att omedelbart bereda vägen för Frälsaren. Om honom sa Jesus: ”Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes” (Matt 11:11). Vad är det Jesus säger? Är han större än Abraham, viktigare än Mose? Betyder han mer än Elia, David, Salomon? Svaret är ja. De tillhörde alla det förflutna, förväntningens tid, längtans tid, och det gör Johannes också, men han är därtill den som får se hoppet uppfyllas och introducera den alla väntade på: Messias, Guds Son, Guds lamm. Gränsen mellan Gamla och Nya testamentet suddas ut, överskrids, i Johannes person.

Johannes Döparens far, prästen Sakarias, får veta av ärkeängeln Gabriel att Johannes ska födas (Luk 1:5-7). Men han tvekar inför budskapet och blir stum (Luk 1:20). Först när Johannes föds, får han tillbaka rösten (Luk 1:64), kan välsigna igen och prisa Gud med den hymn som vi ber varje morgon i kyrkans dagliga bön laudes: Sakarias lovsång (Luk 1:68-79). Stumheten ger mening: Gamla testamentet har i och med Sakarias inget mer att säga. Hans son är hans nya röst, ja, Guds nya röst, så som Gud en gång blev profeten Jeremias röst: Jag lägger mina ord i din mun (Jer 1:4). Den vuxne Johannes säger om sig själv: Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren som profeten Jesaja har sagt (Joh 1:23). I Döparen talar alltså Guds Ande igen.

Har någon – bortsett från jungfru Maria – haft en viktigare uppgift? Så förunderligt nära och sammanvävd han är med Jesus, så trogen sitt uppdrag från Gud! Inte sig själv utan Jesus vill han framhäva: Han ska bli större och jag bli mindre, säger denne profet om Jesus (Joh 3:30). Så passande att dagarna nu blir kortare tills vi når den mörka midvintern, tiden för Jesu födelse, då dagarna börjar växa igen – så elegant genomtänkt vårt kyrkoår är! Må detta starka helgon bistå oss, så att vi orädda och raka vågar bana vägen för Jesus var vi än går. Vi som lever i Jesu efterföljd, är ju lika viktiga, ja ännu viktigare än Döparen, för Jesus sade ju också: Ingen av kvinna född är större än Johannes, men den minste i Guds rike är större än han (Luk. 7:28). Ditt vardagliga liv som kristen har avgörande betydelse. Det är stort och värdefullt i Guds ögon!

(KLN)

Läs även biskop Anders ord om Johannes Döparens födelse: Kallad i moderlivet