Syrianska katolska kyrkan ser fram emot egen kyrkobyggnad

Foto: Ulf Klingström

För första gången kommer syrianska katoliker i Sverige att kunna fira mässan i en egen kyrka. Det blir nu möjligt efter att Stockholms katolska stift förvärvat Akalla kyrka, som tidigare tillhörde Svenska kyrkan.

Akalla kyrka, nordväst om Stockholm, köptes av Spånga-Kista församling, men har redan sedan en tid använts av den armeniska katolska kyrkan. Fader Adris Hanna, som är rektor för de syrianska katolikerna i Sverige, ser fram emot att de nu får en egen kyrka.

– Det är oerhört glädjande för oss att få en egen kyrkobyggnad, trots att det inte är helt klart när vi kan sätta kyrkan i bruk, eftersom den måste renoveras något först. Vi hoppas att kunna ta kyrkan i bruk i mitten av augusti eller i början av september.

– Vi ser också fram emot, när corona-restriktionerna har lättats, att kunna inviga kyrkan på riktigt tillsammans med biskopen eller syrianska katolska patriarken från Libanon.

Den världsvida katolska kyrkan består av tjugotvå orientalisk-katolska kyrkor och den latinska kyrkan. Den syrianska katolska kyrkan är en av de sju orientaliska katolska kyrkor som är representerade i Stockholms katolska stift. Tillträde till kyrkan sker 1 juli.