Maria Nyman Willems – dubbel pionjär för Caritas Europa

Hon är den svenska juristen som för ett år sedan blev Europaansvarig för kyrkans organisation för bistånd, humanitär hjälp och internationell utveckling. Möt Maria Nyman Willems, generalsekreterare för Caritas Europa.

Katolskt magasin möter Maria Nyman Willems under ett av hennes besök hos familjen i Sverige. Sedan sjutton år tillbaka arbetar hon i Bryssel, där hon bor med sin belgiske make Francis och deras fem barn. Under åren utomlands har hon regelbundet kommit hem för att hälsa på föräldrar och syskon i Uppsala, där hon växte upp i Sankt Lars församling. Vi möts i samband med en söndagsmässa och slår oss ner i ett hörn av församlingssalen. Att Maria fortfarande är igenkänd av församlingsborna är uppenbart; gång på gång under samtalet blir vi avbrutna av församlingsmedlemmar som glatt kommer fram och hälsar.

Att det är en svensk i ledningen för Caritas Europa är något nytt. Att det är en kvinna i ledningen är också första gången. Och med fyrtionio medlemsorganisationer i fyrtiosex länder är det ingen liten apparat Maria fått ansvaret för. Hon berättar att hon fick lång tid på sig att förbereda sig.

Läs intervjun med Maria Nyman Willems i nr 5-6/2020.