Stora lättnader för religionsfriheten i Sudan

En rad lagförändringar i Sudan i juli innebär historiska förändringar när det gäller människors frihet – även för kristna, som utgör tre procent av befolkningen. Att lämna islam för att bli kristen är inte längre förbundet med dödsstraff.

Under den tidigare diktatorn Omar al-Bashir blev Sudans kristna utsatta för regelbundna förföljelser och det muslimska landet utvecklades i en ultraradikal riktning. al-Bashir störtades i april 2019, och landets nya regering har flera gånger framhållit, att man arbetar för att föra landet mot demokrati och jämlikhet. Den nya regeringen består av nio män och två kvinnor, varav en är koptiskt kristen.

Genom de nya lagarna, som antogs i juli, kan en muslim nu bli kristen utan att hotas med dödsstraff. Samtidigt upphörde också hädelselagen att gälla, och kristna tillåts importera och dricka alkohol. Ytterliga lättnader består i att muslimska kvinnor från Sudan nu får resa utomlands med sina barn utan skriftligt tillstånd av sin man, samt att en tidigare lag som reglerade kvinnors klädsel och ”offentliga uppförande” tagits bort. Den kanske största förändringen är att könsstympning av flickor kriminaliserats; enligt FN:s uppskattningar 2014 var det då nio av tio kvinnor i Sudan som hade könsstympats.

Sharialagar introducerades i Sudan redan 1983, och när Omar al-Bashir tog över makten 1989 gjorde han många av lagarna ännu strängare. Till exempel blev straffet för att lämna islam att stenas till döds. Landets kristna hoppas nu, att de nya lagändringarna inte ska provocera rättrogna muslimer och resultera i våldsamma protester.

(Christianity Today)