Våldet mot kristna i Nigeria på rekordnivå

Under sommaren har våldet mot kristna nått rekordnivåer i Nigeria. Enbart under sista veckan i juni dödades nära tre hundra människor i ett antal regelrätta attacker.

Våldet från i första hand muslimska herdar mot kristna bönder har intensifierats under våren och sommaren, och tusentals kristna bönder har mördats, sårats eller drivits på flykt, vilket fått biskop Paulinus Ezeokafor av Awka stift i sydöstra Nigeria att reagera:

– Nu måste regeringen sätta stopp för alla former av mord på oskyldiga medborgare i landet, även dem som arbetar på jordbruken för att producera mat till vår befolkning. Många bönder och deras familjer är nu rädda att bege sig till sina gårdar eftersom de rädda för att dödas av herdar.

Ökat islamistiskt inflytande

Konflikten mellan bönderna, som oftast är kristna, och muslimska herdar har pågått en längre tid. Den gäller rätten till landområden där båda grupper blivit trängda på grund av bland annat klimatförändringar. Enbart i fjol uppskattas runt tusen kristna ha dödats, och därtill kommer trehundra tusen, som drivits på flykt.

De lokala oroligheterna mellan bönder och herdar i Nigeria drivs på av islamistiska extremister i Sahelregionen, savannområdet strax söder om Sahara, där extremister den senaste tiden fått allt större inflytande och makt. Förutom i Nigeria driver islamisterna på attacker mot kristna och på kyrkor främst i grannlandet Burkina Faso.