Åtta gripna i ryskt surrogatmål

Åtta ryssar har gripits i vad som väntas bli landets första mål om surrogatmödraskap. Samtidigt rapporteras över tusen spädbarn vänta på de föräldrar som beställt dem, men som på grund av pandemin inte kan resa in i landet.

Ryssland är ett av de länder i Europa som tillåter surrogatmödraskap, och verksamheten har blivit en lukrativ inkomst för kliniker och agenturer. Nu rapporteras dock åtta inblandade ha arresterats och åtalats för människohandel efter att ett spädbarn fött av en surrogatmamma hittades avlidet i en lägenhet utanför Moskva i januari. I samma lägenhet hittades även tre andra spädbarn, som överlämnades till myndigheterna. I juni omhändertogs ytterligare fem nyfödda barn som hade koppling till målet, och som då togs om hand av kinesiska barnflickor i två olika lägenheter.

Bland de gripna finns flera läkare, en surrogatmamma och en chef för en surrogatklinik. Ytterligare tio barn väntas födas inom det berörda nätverket under de närmaste veckorna.

Passas av inhyrd personal

Sedan en tid tillbaka har diskussioner förts i Ryssland om att förbjuda handel med barn födda av surrogatmödrar för icke-ryska par, men inga konkreta steg har tagits.

– Ryssland ska inte vara ett land där surrogatmödrar fungerar som konstgjorda livmödrar för utlänningar, sade Irina Yarovaya, ledamot i statsduman, till nyhetsbyrån AFP förra veckan.

Medan diskussionerna pågår fortsätter spädbarnen att födas, och nu väntar så många som tusen spädbarn på att hämtas, alla födda sedan februari. Under tiden tas de om hand av inhyrd personal i olika lägenheter i Moskva, Sankt Petersburg och andra städer. Surrogatmödrarna själva kommer oftast från mer avlägsna, fattiga delar av landet, där det bedöms som svårare att ha uppsikt över barnen. Vissa surrogatmödrar har dock ombetts att ta hand om sitt barn tills det par som beställt det får möjlighet att resa in i landet, men inte alla går med på det, och barnen tas då om hand av andra.

(The Moscow Times, The Guardian)