En av tre katoliker i Tyskland överväger att lämna kyrkan

Domkyrkan i Köln

En färsk opinionsundersökning visar att trettio procent av Tysklands katoliker överväger att lämna kyrkan inom snar framtid.

Det var den tyska tidningen Die Tagespost, som i juli lät göra en opinionsundersökning om tyska katolikers inställning till kyrkan. Över trettio procent av deltagarna var eniga med meningen ”Jag är medlem av katolska kyrkan och kan tänka mig att träda ut inom snar framtid”.

Undersökningen gjordes strax efter att kyrkans officiella statistik för 2019 publicerades. Den visade att rekordmånga katoliker valde att lämna kyrkan i fjol, tjugosex procent fler än under 2018.

Minskning på alla plan

Biskop Georg Bätzing, ordförande för den tyska biskopskonferensen, säger i ett uttalande att siffrorna talar för sig själva:

– Så klart beror minskningen även på demografin, men först och främst visar den det faktum vi, trots vårt konkreta pastorala och sociala agerande, inte längre motiverar stora delar av befolkningen att leva ett liv i kyrkan.

Andelen katoliker som regelbundet deltar i mässan i Tyskland är nu den lägsta någonsin: 9,1 procent. Även antalet upptagningar i kyrkan, dop, första kommunioner, konfirmationer och vigslar minskade under 2019.

(Catholic News Agency)