Religiösa ledare i upprop mot Kinas förföljelse av uigurer

Sjuttiosex religiösa ledare från främst Storbritannien har i ett öppet brev gått samman för att uppmärksamma Kinas förföljelse av uigurer.

– En av de värsta mänskliga katastroferna sedan förintelsen, skriver bland annat den anglikanska kyrkans tidigare överhuvud Rowan Williams i det öppna brevet, och kallar det som sker ”ett potentiellt folkmord”.

Uigurerna, en muslimsk folkgrupp i den kinesiska provinsen Xinjiang, har förföljts allt intensivare av den kinesiska regimen under de senaste åren. Vittnesskildringar och läckta dokument berättar om hur uigurerna utsätts för tortyr och hjärntvätt i så kallade ”omskolningsläger”.

Nu har ledarna gemensamt skrivit under ett öppet brev för att uppmärksamma uigurernas situation och fördöma Kinas agerande.

– Som religiösa ledare och ledare för trosbaserade gemenskaper enas vi för att bekräfta alla människors värdighet genom att belysa en av de värsta mänskliga katastroferna sedan förintelsen: det potentiella folkmordet på uigurer och andra muslimer i Kina, skriver de.

Även Humanisterna

Bland de andra som skrivit under brevet finns kardinalerna Bo i Myanmar och Suharyo i Indonesien, sju biskopar i anglikanska kyrkan samt ärkebiskopen i den koptisk-ortodoxa kyrkan i Storbritannien. Även tjugo rabbiner, över tjugo imamer samt buddhistiska ledare har skrivit under brevet, liksom Dalai Lamas europeiska representant och brittiska Humanisternas ordförande.

I brevet skriver ledarna att de har en plikt att mana sina trosfränder att se efter sina medmänniskor och citerar teologen Dietrich Bonhoeffer: ”Tystnad inför ondskan är i sig själv ondska. Att inte tala är att tala. Att inte agera är att agera.”

– Efter förintelsen sa världen: Aldrig mer. I dag upprepar vi dessa ord: aldrig mer. Vi står tillsammans med uigurerna.

Åtminstone en miljon uigurer och andra muslimer tros befinna sig i läger i Xinjiang. Vittnesmål berättar om tortyr, sexuella övergrepp, tvångssteriliseringar, tvångsaborter och kontinuerlig propaganda från den kinesiska regimen.

(The Tablet)

Läs brevet >>