Rumänien inför ny minnesdag för förföljda kristna

För första gången hölls i går en nationell minnesdag i Rumänien för att uppmärksamma förföljda kristna. Tanken bakom dagen är att hedra rumänska martyrer och öka uppmärksamheten om den förföljelse av kristna som pågår runt om i världen.

Det var i juni som Rumäniens regering godkände en lag som gör 16 augusti till denna speciella dag. Parlamentsledamoten Daniel Gheorghe, som initierade lagen, har berättat att ville instifta dagen särskilt för att informera ungdomar om den roll kristendomen spelat i Rumäniens historia och för att belysa i vilken grad kristna förföljs i dag.

Rumäniens ortodoxa patriarkat, lett av patriark Daniel, har uttryckt stor uppskattning över den nya minnesdagen, som i går markerades bland annat genom att ett stort antal officiella byggnader som kyrkor och parlamentsbyggnaden belystes med rött ljus.

En ny nationell minnesdag för martyrer borde bli en möjlighet för oss att bli mer medvetna om dagens våld mot kristna, skriver patriarkerna i ett uttalande. Detta våld tar olika former av förföljelse i dag, från nya ideologiers kristofobi till filmade avrättningar av dem vilkas enda brott är att de är kristna.

Enligt en rapport, beställd av Storbritanniens regering 2019, är kristna den mest förföljda trosgruppen i världen och målgrupp för runt åttio procent av alla fall av religiöst motiverat diskriminering och våld.

(Crux)