Stor prästbrist i Irland

Irland – som under delar av 1900-talet skickade ut så många som hälften av alla landets präster och ordenssystrar för att missionera i världen – har nu så få nya präster, att det i år med all sannolikhet kommer att ha vigts fler biskopar än präster.

Antalet nya präster i Irland har sedan länge dalat kraftigt, och i år har problemet kommit till sin spets: vigningarna till stiftspräst i landets tjugosex stift är färre än antalet biskopsvigningar.

Endast två vigningar finns inplanerade i år – en stiftspräst och en diakon – och möjligen kommer ytterligare två att prästvigas vigas under hösten. Detta jämfört med tre biskopsvigningar. Samtidigt är antalet män som börjar läsa vid det största prästseminariet i Irland, i Maynooth, det lägsta någonsin, endast en handfull om året.

På grund av prästbristen måste nu många av landets stiftspräster fortsätta ta ensamt ansvar för sina församlingar långt efter åttioårsåldern, och genomsnittsåldern för präster har i flera år legat runt sjuttio år.

Allt fler stift har därför bett utländska präster om hjälp, och i ett land där utländska präster var ytterst ovanligt tills helt nyligen, finns nu präster från bland annat Rumänien, Indien, Sri Lanka, Polen, Nigeria och Uganda.

(The Tablet)