Avskild men inte ensam – om eremiter idag

Ingen är opåverkad av coronavirusets framfart; ensamhet och sysslolöshet har blivit följden när samhället har ställt om. Att med detta som bakgrund recensera en bok om eremitliv är inte helt okomplicerat. Många led redan innan av påtvingad ensamhet, som nu har förvärrats; för dem är det ingen tröst att andra frivilligt väljer att vara ensamma – den hungrige blir inte mättad av att någon annan äter. Förhoppningsvis kan boken Avskild men inte ensam istället inspirera några av oss som fått smaka på ett mindre aktivt liv att fortsätta söka gemenskapen med Kristus i ensamhet och stillhet, även efter den här tiden.

Avskild men inte ensam – om eremiter idag samlar berättelser om och från människor som har valt ensamheten som livsform. Författaren, Maria Anna Leenen från Nordtyskland, är stiftseremit, vilket betyder att hon är vigd enligt kanonisk lag och är direkt underställd biskopen i det stift hon bor.

Bokens första del innehåller tio porträtt av personer som lever eremitiskt i Tyskland. Några av dem bjuder in författaren och berättar om sina liv och sin historia, andra är mer återhållsamma som de tre trappistsystrarna som svarar på några frågor, men helst inte tar emot besök, vilket i sig säger mycket om hur de väljer att leva avskildheten.

Vi får också möta en eremitbroder som bor mitt i en by, där han frimodigt tar emot författaren i sin lilla stuga. Många av berättelserna, så olika de än är, förenas av den glädje de olika eremiterna ger uttryck för. Men där finns också ett gripande brev från en eremitsyster om de prövningar som den som lever i ensamhet kan möta.

Sammanlagt får läsaren genom alla dessa glimtar av eremitliv en god inblick i hur mångfaldigt ett sådant liv kan gestaltas. Det finns gemensamma drag, men var och en måste till sist finna sitt eget sätt att leva denna urgamla kallelse i ett modernt samhälle.

Den andra delen handlar om eremitlivets andliga dimensioner. Författaren utgår från den artikel i den kanoniska lagen som reglerar eremitlivet (CIC 603, för den intresserade), och låter varje mening mynna ut i en meditation över olika aspekter av livet i ensamhet. Denna del är läsvärd och förmedlar en djup andlighet, men det är personporträtten som är bokens styrka.

Det är en fint formgiven bok, men tyvärr har förlaget stavat författarens namn fel på omslaget, vilket är onödigt slarvigt. Det finns även lite slarvigheter i översättning och korrektur, men inget som är allt för störande. Det tyska originalet har närmare tjugo år på nacken, men det märks inte nämnvärt. Det är kanske för mycket sagt att innehållet är tidlöst, men Avskild men inte ensam har helt klart en längre aktualitet än de flesta texter som sköljer över oss.

I en tid där underhållning och distraktioner finns tillgängliga dygnet runt i mobiler och datorer, där man aldrig behöver ha tråkigt, behövs en bok om eremitliv. Dessa knappt hundrafemtio sidor om människor som söker Kristus i stillhet, tystnad och avskildhet kan varmt rekommenderas.

Emma Nygren

Maria Anna Leenen: Avskild men inte ensam – om eremiter idag. Översättning: Barbro Erkenstedt Nilsson, Gaudete förlag, 2019