Himlarnas drottning

Bokförlaget Catholica har till mångas glädje utkommit med en ny upplaga av Scott Hahns bok Himlarnas drottning. I underrubriken Guds moder i Guds ord, visar han oss hur jungfru Maria fanns med i Guds plan ända från Bibelns första bok, Första Moseboken, till den sista, Uppenbarelseboken. På ett fascinerande vis tar Hahn med oss in i ett bibelstudium där han följer den helige Augustinus tanke att Nya testamentet finns fördolt i det Gamla och att det Gamla uppenbaras i det Nya.

Man behöver inte vara exeget för att delta i detta studium, men en god idé är att ha Bibeln tillhands på resan genom texterna. Hahn vill att vi ska lära oss att läsa Bibeln på två nivåer samtidigt och att se hela Skriften som en förberedelse för Guds plan för hela skapelsen och att jungfru Maria är förebådad redan i Första Mosebok, som den ”nya” Eva och även den helige Josef, som den ”nye” Adam. 

Hahn berättar om sin väg fram till den dag då han vid femton års ålder lämnade flera år av brottslighet och tog emot Jesus som sin Herre och Frälsare i den presbyterianska kyrkan och sedan verkade som pastor där. Hans farmor var den enda i släkten som var katolik och när hon dog fick han ärva hennes ”religiösa” saker som han avskydde, bland annat en rosenkrans som han slet sönder eftersom han såg den och Maria som ett hinder för tron. Men när han så småningom börjat närma sig den katolska tron, kunde han också acceptera kyrkans lära om Maria. I ett kapitel går han igenom kyrkans mariadogmer på ett klargörande sätt och säger att om man ger upp det som kyrkan lärt och försvarat, ger man även upp själva evangeliet och Maria blir overklig. Han citerar kardinal Ratzinger att en dogm ingenting annat är än kyrkans tolkning av Skriften. För alla som vill tränga djupare in i Marias betydelse som vår och kyrkans moder, är Hahns bok den rätta!

Barbro Nilsson

Scott Hahn: Himlarnas drottning, Catholica, 2020