Pope Francis: A Man of His Word

Vad krävs för att den helige Franciskus anda ska blåsa över världen igen, frågar Wim Wenders i prologen till sin film om påven. Mod och ödmjukhet, är hans eget svar. Och det är just detta som Wenders vill visa att påve Franciskus ger uttryck för. Filmen är från 2018 men kom nyligen på Netflix, som hösten 2019 också släppte den uppmärksammade filmen The Two Popes, där kardinal Bergoglios tankar om kyrkans uppdrag presenterades i en fiktiv dialog mellan honom och påven Benedikt XVI.

Pope Francis: A Man of His Word inleds med att introducera Franciskus av Assisi, som bestämde sig för att låta evangeliet om Guds kärlek till människan få prägla hans eget liv i allt han sa och gjorde. Därefter är det påve Franciskus som får ta till orda och han berättar om det som ligger honom närmast om hjärtat i hans uppdrag som herde för den världsvida kyrkan. Han får gott om tid på sig att tala till punkt. Tempot i filmen är lugnt så att orden hinner sjunka in. Påvens budskap varvas med bilder från hans resor och det är gång på gång möten med enskilda människor som står i centrum.

Det handlar om kriserna i världen, som vi människor orsakat varandra och miljön. Ett dystert vittnesbörd om tillståndet på vår planet. Och påvens ord är lågmälda och enkla, fyllda av allvar, det märks att han talar från hjärtat. Men hans ögon förmedlar också hopp om att en förändring är möjlig. Om vi bara väljer att se på varandra och skapelsen på samma sätt som Gud gör – med kärlek.

Pope Francis: A Man of His Word ger oss tillfälle att lyssna till en av världens just nu mest inflytelserika personer, som bestämt sig för att själv leva det han lär, precis som hans namne från Assisi en gång gjorde. Se filmen och låt dig inspireras till att följa efter!

Mattias Lindström

Pope Francis: A Man of His Word, Producent: Wim Wenders, 2018