Så ska en slipsten dras!

Ända sedan Jesus gav lärjungarna i uppdrag att vittna för hela världen och göra folk till lärjungar har missionen varit en blandning av apologetik och personliga vittnesbörd. Detta har visat sig vara en välbehövlig mix eftersom enbart apologetiska argument sällan räcker för att omvända människor. De är viktiga men inte tillräckliga. Kyrkan har i princip vuxit med en person i taget och just därför är det personliga vittnesbördet många gånger avgörande. Du måste tala om för mig hur din tro har förändrat ditt liv och varför du inte kan tänka dig ett liv utan tron. Gör du det på ett ärligt och äkta sätt väcks en nyfikenhet hos mig att undersöka om detta också kan gälla mig.

England har en stolt tradition av att både missionera och att försvara den kristna tron. En av de största apologeterna genom tiderna, C. S. Lewis, vann mångas uppmärksamhet genom att han också vittnade om sin egen omvändelse. På samma sätt har Alpha, en nybörjarkurs om kristen tro som utvecklades i London omkring 1990, nått miljontals människor världen över, mycket tack vare att kursdeltagarna får möjlighet att, vid sidan av föredrag, också samtala med vanliga kristna om vad tron betyder för dem.

Det relativt nya kursmaterialet Sycamore (syftande på trädet som Sackaios klättrade upp i för att bättre kunna se Jesus, Luk 19:1–10) är framtaget på det katolska Newman House University Chaplaincy i London. Upplägget liknar Alpha-materialet både till innehåll och utformning. Samlingarna inleds med en måltid för att skapa en trygg och välkomnande atmosfär och därefter lyssnar man på ett tjugo minuter långt videoföredrag av fader Stephen Wang, en av kaplanerna på Newman House. Videoavsnitten pausas vid två tillfällen då deltagarna får tillfälle att kort samtala med varandra utifrån några frågor som presenteras. Dessutom återges tankar och reflexioner från ”folk på gatan” i videoavsnittet, och det avslutas med ett personligt vittnesbörd av en katolik. Tanken är att hela samlingen, inklusive måltid, ska ta cirka en timme och fyrtiofem minuter för deltagarna.

Materialet består av sammanlagt tjugo avsnitt som kan kombineras på olika sätt. På hemsidan får man tips om ett trettiotal ”stigar” som är anpassade utifrån olika förutsättningar för kursen. Det finns alltså goda möjligheter att skräddarsy. De tio första avsnitten, som finns med svensk textning tack vare Katolska pedagogiska nämnden, är likt Alpha-materialet i princip så grundläggande till innehållet att de skulle kunna användas även inom andra kristna samfund. De följande tio avsnitten kommer in på områden där den katolska tron är mer uttalad, som till exempel synen på sakramenten, helgonen och kyrkans gemenskap.

Fader Stephen är en begåvad förkunnare. Hans mjuka och välkomnade personlighet tränger igenom datorskärmen och jag rycks med och vill höra mer. Han forcerar inte samtalet utan går lugnt fram. Det ger en känslan av att vi vandrar tillsamman och samtalar utmed vägen. Materialet är professionellt producerat och håller en mycket hög nivå.

Förhoppningsvis kommer Sycamore att också användas i katolska församlingar i Sverige, där många redan bjuder in till kurser om katolska kyrkans tro och liv. Detta är ett material som skulle fungera utmärkt i just sådana sammanhang. Det finns bra handledning på hemsidan till hjälp i planering och genomförande och många i församlingen skulle få en mycket meningsfull uppgift att ta itu med.

Mattias Lindström