Heliga stolen till kyrkan i Australien: bikthemligheten är inte förhandlingsbar

I ett brev till kyrkans ledning i Australien är Vatikanen tydlig med att bikthemligheten aldrig får rubbas. Samtidigt betonas i brevet att de som utsatts för sexuella övergrepp måste uppmuntras att polisanmäla det som hänt.

Dokumentet från Heliga stolen har tagits fram som svar på den australiensiska biskopskonferensens yttrande till en statlig utredning om institutioner och sexuella övergrepp på barn, som publicerades i sjutton volymer och med etthundra åttionio rekommendationer i december 2017. Biskopskonferensens yttrande, som skrevs tillsammans med landets sammanslutning för katolska ordensfolk, publicerades i augusti 2018, och nu publiceras även Heliga stolens kommentarer i en serie ”observationer”.

Den statliga utredningen 2017 kom bland annat fram till att kyrkan måste ta bort kravet på celibat för präster och kravet på bikthemlighet under alla omständigheter. Dessutom ville utredningen att absolution, det vill säga syndernas förlåtelse, för dem som begått övergrepp endast skall kunna ges om brottet rapporterats till polisen.

Redan obligatoriska

I sitt yttrande skrev biskopskonferensen att man kommer att agera på nittioåtta procent av utredningens rekommendationer, men att bikthemligheten är absolut och inte kan förhandlas om.

I Heliga stolens kommentarer betonas att många av utredningens rekommendationer redan är obligatoriska i den universella katolska kyrkan, till exempel att göra noggranna bakgrundskontroller av biskopskandidater. Vatikanen poängterar även, i samsyn med biskopskonferensen, att såväl celibatet som bikthemligheten är orubbliga, och att det inte går att villkora absolution till något som ska göras efter bikten utanför biktstolen. Man framhåller samtidigt att bikten också kan vara den enda möjligheten för dem som begått övergrepp att medge det. Skulle bikthemligheten villkoras är det inte särskilt troligt att de som begått övergrepp någonsin skulle närma sig sakramentet, skriver Heliga stolen.

Tre års fängelse

Ett par delstater i Australien har på pappret infört lagar som tekniskt sett skulle kunna medföra att präster tvingas göra intrång på bikthemligheten. Bland annat röstade delstaten Queensland denna vecka igenom en lag, som i praktiken kräver att även katolska präster bryter den absoluta tystnadsplikten när det gäller sexuella övergrepp på barn. Att inte göra det kommer att resultera i tre års fängelse. Enligt kanonisk rätt leder brott mot bikthemligheten från en prästs sida dock till att han exkommuniceras.

Ärkebiskop Mark Coleridge av Brisbane säger i en kommentar, att den nya lagen visar på dålig insikt i hur sakramentet fungerar i verkligheten.

(Crux, Catholic News Agency)