Påven Benedikt tackar för nära tusen kondoleansbrev

Foto: AFP

Påven Benedikt har skrivit ett kollektivt brev till alla dem som uttryckt sin sorg efter hans bror Georg, som avled i en ålder av nittiosex år i juli.

I ett brev, som skrivits under av påve emeritus Benedikt XVI och nyligen skickats till den italienska nyhetsbyrån Adnkronos, uttrycker den förre påven tacksamhet för de nära tusen kondoleansbrev han fått. Enligt Zenit lyder brevet:

”Kära vänner! Efter mitt besök till Regensburg och min käre bror Georgs bortgång, fick jag kort därefter så många personliga brev, som jag aldrig hade kunnat föreställa mig, och det rörde mig djupt. Vi har räknat till nästan tusen. Samtidigt hindrade den bältros, som började märkas dagen innan jag åkte från Regensburg, mig från att svara personligen. Jag ber er från djupet av mitt hjärta att förstå att jag bara kan skicka detta gemensamma brev som ett uttryck för min allra hjärtligaste tacksamhet.”

Härom veckan blev påven Benedikt, som nu är nittiotre år och snart fem månader, den äldste påven genom tiderna.

(Zenit)