Troskongregationen publicerar brev om dödshjälp

Foto: Vatican Media

I ett nytt brev om eutanasi – Samaritanus bonus – fördömer Troskongregationen på nytt alla former för dödshjälp och assisterat självmord och förespråkar i stället stöd till anhöriga och vårdpersonal.

Det var den 22 september som Troskongregationen publicerade det åtta sidor långa brevet, som godkändes av påven i somras. I texten slås åter igen fast att eutanasi aldrig kan vara av godo, och att även dödssjuka människor har rätt att vårdas. ”Också när ett botemedel är osannolikt eller omöjligt, bör man aldrig överge den medicinska psykologiska och andliga vården och omsorgen”, skriver Troskongregationen med hänvisning till den barmhärtige samariern.

Med stöd i Gaudium et Spes, ett av dokumenten från Andra Vatikankonciliet (1965), upprepas i brevet att ”abort, dödshjälp och avsiktlig självdestruktivitet förgiftar det mänskliga samhället” och “är den högsta vanäran av Skaparen”.

Jesuiten och kardinalen Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefekt för Troskongregationen, uttryckte på en presskonferens som hölls med anledning av det nya brevet förhoppning om att budskapet når fram där det behövs.

– Hoppet om att brevet når fram internationellt och i samhället i stort finns alltid, för om det inte gjorde det, så skulle brevet inte ha skrivits, sade han till de församlade journalisterna.

Brevet tar även upp flera praktiska aspekter av frågan om dödshjälp, bland annat patienter i så kallat vegetativt tillstånd, sedering av patienter som väntas dö inom kort, stöd och resurser till anhöriga samt samvetsfrihet för katolska vårdinstitutioner och vårdpersonal.

(Vatican News, Zenith)

Brevet finns på engelska här >>