Nytt prästseminarium i Vietnam för trehundra blivande präster

Foto: Thai Binh stift

Ett stift i norra Vietnam har fått regeringens tillåtelse att öppna ett nytt seminarium, och hoppas snart kunna välkomna trehundra seminarister.

Det är inrikesministeriet som har gett tillåtelse för stiftet Thai Binh att öppna ett seminarium i staden med samma namn. Stiftet har sedan länge haft ett ökat antal prästkallelser, och runt fyrtio män har påbörjat utbildningen varje år. Problemet har hittills varit, att Thai Binh endast haft sex platser på landets huvudseminarium i Hanoi, medan ett fåtal andra har kunnat få plats vid landets övriga seminarier. Resten har helt enkelt varit tvungna att avsluta sina studier.

I det nya seminariet, som nu håller på att byggas, kommer det att finnas plats för upp till trehundra prästkandidater. I dag finns runt hundra präststudenter där, varav tjugofem kommer att prästvigas i december.

Det seminarium som tidigare fanns i stiftet stängdes 1971 på grund av kriget. Den lokale biskopen Dinh Duc Tru forsatte då helt sonika att undervisa de dåvarande seminaristerna i filosofi och teologi och prästvigde dem i tysthet. Som straff förbjöds all verksamhet vid seminariet av regeringen, och det hölls stängt ända till 2008, när den dåvarande biskopen fick tillåtelse från regeringen att ge en femårskurs för före detta seminarister, som studerat vid seminariet innan det stängdes.

Det finns runt sju miljoner katoliker i Vietnam, och de utgör sju procent av landets befolkning. Kyrkan i landet är uppdelad i tjugosju stift, varav tre ärkestift. Kyrkan har mött kontinuerligt motstånd från regeringen sedan Vietnamkriget och återföreningen av Nordvietnam och Sydvietnam 1976. Totalt finns elva seminarier i Vietnam med nära tretusen seminarister.

(Zenit)