Nya, eko-vänliga kaserner till Schweizergardet

Behovet av nya, modernare logement för det påvliga schweizergardet i Vatikanen har länge varit stort. Nu hoppas man snart kunna påbörja byggprojektet för att gardister, befälhavare och deras familjer ska slippa de nuvarande fuktskadade, slitna byggnaderna i Vatikanen, som utgjort gardets bas sedan 1800-talet.

De nya miljö- och familjevänliga bostäderna och kasernerna kommer att påbörjas så for finansieringen är säkrad, vilket en stiftelse arbetat för i samarbete med Vatikanen sedan 2016. Samma dag som påven i helgen skrev under sin nya encyklika i Assisi, offentliggjordes även de nya byggplanerna för Schweizergardet, och en hälsning från påven lästes upp:

– Mitt liv skulle vara otänkbart utan schweizergardet. De är alltid nära mig, dag och natt. Deras yrkeskunnande, disciplin, diskretion, pålitlighet och vänlighet fyller mig med stor tacksamhet. De är unga män med en disciplinerad dagsrutin, i funktion dygnets alla timmar för att garantera min säkerhet. Av denna anledning är det extremt viktigt att de och deras familjer har moderna, säkra bostäder i Vatikanen, som blir som ett andra hemland för dem.  

Det påvliga schweizergardet är världens minsta armé. Det grundades av påven Julius II 1506 och firade nyligen sitt femhundraårsjubileum. Soldaterna eskorterar påven på hans resor, bevakar tillträdet till Vatikanstaten och medverkar till att ordningen upprätthålls inne i Vatikanen. Soldaterna är därför specialtränade för bland annat terroristangrepp, och är, trots den gammalmodiga klädseln, modernt beväpnade. Samtliga gardister är schweiziska medborgare av manligt kön och måste vara praktiserande katoliker.

Schweizergardets presentationsfilm

Kasernernas läge i Vatikanen gör att byggprojektet kommer att bli komplicerat då historiska, arkeologiska och geologiska hänsyn måste tas. Ingen mer yta finns att ta i anspråk men kasernernas yta måste utökas rejält, då gardisterna hittills haft gemensamma sovsalar och badrum. Påven utökade dessutom schweizergardet med tjugofem gardister 2018, och de senaste åren har man därför trängts än mer.

Man vill nu se till att alla soldater får egna rum och dessutom öka antalet lägenheter för befälhavare och deras familjer. Dessutom kommer det att vara nödvändigt att inför bygget flytta samtliga gardister och familjer inom Vatikanen, och samtidigt under tiden upprätthålla gardets funktion. Man uppskattar att byggprojektet kommer att kosta femtiofem miljoner schweizerfranc (över en halv miljard kr), och stiftelsen söker finansiering främst från donatorer i Schweiz. De nya byggnaderna planeras vara klara 2023.

(Vatican News, Kasernenstiftung-Schweizergarde)