Kidnappad präst friad efter två år

Foto: Afrikanska missionssällskapet

Den italienske missionsprästen Pierluigi Macalli frisläpptes nyligen efter två års fångenskap hos jihadister. Beskedet om frisläppningen kom från Malis president, som enligt uppgift möjliggjort frisläppningen.

– Något av det första han gjorde efter att ha blivit frisläppt var att ringa mig och fråga hur människorna i hans mission i Bomoanga mådde. Jag kunde berätta att de sjöng och dansade i kyrkan, när de hörde att han släppts. De hade bett intensivt om att han skulle få friges.

Det berättar fader Vito Girotto, som tillsammans med fader Macalli var utsänd av orden Afrikanska missionssällskapet i Niger.

– Jag fick tyvärr också berätta mindre trevliga saker, som hur en av de katolska skolorna tvingats stänga, hur jag tvingades överge missionen dagen efter kidnappningen, och vilka svårigheter den ansvarige stiftsprästen haft sedan dess på grund av bristen på säkerhet. När jag frågade hur han tagit sig igenom de två åren blev svaret kort: ”Genom bön”.

Samtidigt med fader Macalli släppte jihadisterna även tre andra, bland annat en sjuttiofemårig fransk hjälparbetare, som suttit kidnappad i fyra år. Fader Macalli hade i sitt uppdrag i Niger engagerat sig i kampen mot kvinnlig könsstympning och för att förmedla mikrolån till befolkningen.

(Agenzia Fides, Catholic Herald)