Dödshjälp för små barn införs i Nederländerna

Nederländernas regering har kungjort att man inom kommer att möjliggöra dödshjälp för svårt sjuka barn mellan ett och tolv års ålder.

Det finns ett behov av aktivt livsslut bland läkare och föräldrar till obotligt sjuka barn, som lider outhärdligt och kommer att dö inom snart framtid, skrev Nederländernas sjukvårdsminister och vice statsminister Hugo de Jonge i ett brev till parlamentet tidigare denna vecka. Enligt ministern kommer dödshjälp för yngre, svårt sjuka barn att hindra dem från ”hopplöst och outhärdligt lidande”.

Dödshjälp är redan lagligt i Nederländerna för barn yngre än ett år, om föräldrarna ger sitt godkännande. Samma sak gäller för barn mellan tolv och femton. Barn som är sexton och sjutton år kan få dödshjälp även utan föräldrarnas medgivande.

Barnläkarföreningen står bakom

Enligt Catholic Herald är det landets barnläkarförening som har efterlyst möjligheten för barn att få hjälp att dö med hjälp av vårdpersonal. Förändringen kommer inte att ske genom en lagändring, utan genom att läkare som ger dödshjälp till barn under tolv inte kommer att åtalas. Regeringen räknar med att mellan fem och tio barn kommer att få dödshjälp med de nya reglerna.

Nederländerna legaliserade dödshjälp för dödssjuka, beslutskapabla vuxna 2002. Sedan dess har lagen utökats till att även omfatta patienter med icke-dödliga, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar, psykiska sjukdomar, demens, barn yngre än ett år samt barn över tolv år.

(Catholic Herald)