Domstol tar upp fall om diskriminering i engelsk abortlagstiftning

Heidi Crowter intervjuas i BBC

Domstolen för civila tvistemål i England och Wales, The Hight Court, kommer att ta ställning till om det är diskriminerande att landets abortlag tillåter abort ända fram till förlossningen när det gäller Downs syndrom.

Abortlagstiftningen i Storbritannien tillåter abort fram till vecka 24, men om barnet diagnosticeras med ”allvarliga missbildningar” eller om kvinnans liv, psykiska eller fysiska hälsa är i fara tillåts abort under hela återstoden av graviditeten. Till ”allvarliga missbildningar” (severe fetal abnormality) räknas såväl Downs syndrom som läppspalt och andra mindre åkommor.

Erbjuden abort tre gånger på två veckor

I dagarna har den högre civila domstolen för England och Wales kungjort, att man kommer att ta upp en anmälan om att abortlagstiftningen är diskriminerande för dem med Downs. Anmälan gjordes av Heidi Crowter, som själv har Downs, och Máire Lea-Wilson, som har en son med Downs syndrom. Sonen, som i dag är sexton månader, blev diagnosticerad när det bara var sex veckor kvar till beräknad förlossning, och ändå, berättar Máire Lea-Wilson, blev hon erbjuden abort tre gånger innan han föddes något för tidigt, två veckor senare.

– Att om och om igen bli erbjuden abort gav mig känslan att Downs måste vara något väldigt, väldigt dåligt.

Istället, berättar hon, är hennes son ”en sann glädje” och har överträffat hennes förväntningar, men hon är orolig för hans framtid och litar inte på att han kommer att behandlas som vem som helst.

– Vi lever i ett samhälle som säger sig värna om allas lika värde och om dem med funktionsnedsättningar. Den här lagen, som tillåter abort fram till förlossningen, är gammalmodig och vi kan så mycket bättre än så.

Detaljerad bevisföring nödvändig

Paul Conrathe, de bägge klagandes juridiska ombud, kallar beslutet att domstolens tar sig an klagomålet ett ”enormt betydelsefullt ögonblick”.

– Domstolen har därmed erkänt att det kan diskuteras om staten agerar olagligt mot spädbarn med Downs syndrom genom att tillåta att de aborteras ända fram till förlossningen. Nu måste regeringen förbereda detaljerade bevis för varför det inte utgör diskriminering. 

Paul Conrathe räknar med att målet tas upp tidigt nästa år.

(Catholic News Agency)