Skärpta regler för nya ordnar

Vatikanen publicerade i går onsdag ett motu proprio, som stramar upp reglerna för etablering av nya kommuniteter och institut för det gudsvigda livet.

Sedan 2016 har stiftsbiskopar behövt konsultera Vatikanen innan de kunnat godkänna etableringen av nya kommuniteter och lekmannainstitut i sina stift. Nu ökar översynen från Vatikanen ytterligare, och från och med 10 november kommer biskopar att behöva inhämta ett formellt skriftligt godkännande från Vatikanen, innan de ger tillstånd.

Det är den kanoniska lagen – katolska kyrkans kyrkolag – nr. 579, som regleras i det nya motu propriet, som ändras vad gäller kravet på konsultation till skriftig tillåtelse. Motu propriet, Authenticum charismatis, betonar samtidigt, att det är de enskilda stiftsbiskoparnas ansvar att använda sitt omdöme för att urskilja ”kyrkligheten och pålitligheten i olika karismor”, men att det är Heliga stolens plikt att hjälpa biskoparna i denna urskiljningsprocess.

Undvika etableringar som ”saknar kraft”

Uppstramningen av reglerna kommer i kölvattnet av ett antal ordnar och kommuniteter i Latinamerika och Europa, som på senare år blivit upplösta efter det avslöjats maktmissbruk eller andra former av andliga eller sexuella övergrepp. Offer för övergreppen har tillsammans med andra kritiker framhållit, att en av anledningarna till att övergrepp kunnat förekomma inom vissa ordnar varit bristen på översyn och krav när orden ursprungligen kom till.

Dessutom önskar Vatikanen säkerställa, att nya ordnar verkligen har en egen, unik karisma. Man vill också undvika etableringen av allt för små ordnar eller institut, som ”saknar kraft” och därför inte har stor chans att kunna fortleva på lång sikt. 

(Vatican News, Crux)