Polsk kardinal straffad för sexuella övergrepp

Heliga stolens sändebud i Polen kungjorde i fredags att kardinal Henryk Gulbinowicz, tidigare ärkebiskop av Wrocław, funnits skyldig till övergrepp på minderåriga och därför förbjuds fira offentliga mässor eller delta i offentliga möten. Inte heller kommer han att få begravas i ärkestiftets domkyrka.

Den nittiosjuårige kardinalen har anklagats för trakasserier, homosexuella handlingar och för att ha samarbetat med kommunistregimens säkerhetstjänst. Enligt kungörelsen från nuntiaturen – Heliga stolens sändebud – har man funnit att kardinalen är skyldig till anklagelserna och att han därför straffas av kyrkan genom att vara förbjuden att fira mässan offentligt eller delta i offentliga möten samt att använda sin kardinalsbeteckning. Dessutom kommer han inte att få begravas i domkyrkan i Wrocław, och inte heller kommer någon begravningsmässa att hållas i domkyrkan, när kardinalen avlidit.

I tillägg till straffen kräver Heliga stolen att kardinal Gulbinowicz betalar en ansenlig summa pengar i form av en donation till St Josefsstiftelsen, grundad av polska biskopskonferensen, som verkar genom att ge stöd till offer för sexuella övergrepp.

Epokgörande för kyrkan i Polen

Enligt nyhetstjänsten Crux har kardinalen informerats om straffet, men ärkestiftets talesperson fader Rafał Kowalski vet inte hur mycket kardinalen förstår av det som hänt.

– Men straffen är ett tecken på att saker och ting inte längre sopas under mattan i kyrkan och att det inte längre finns straffrabatter för vissa, säger Rafał Kowalski till Crux.

Kardinalen kommer inte att föras inför civil domstol, då övergreppen först rapporterades 2019 och åklagaren då lade ner fallet, eftersom händelserna då var preskriberade. Kyrkan påbörjade dock en egen undersökning, eftersom det inte råder någon kyrkorättslig preskriptionstid.

– Det faktum att man nu gått ut offentligt och informerat om kardinalens straff är något helt nytt, säger fader Piotr Studnicki, som leder den polska biskopskonferensens barnskyddsarbete, till Crux.

– Människor måste få reda på när anklagelser har bekräftats och vad som verkligen hänt. Det är en synbar förändring i kyrkans kommunikation och en stor skillnad mot tidigare fall i Polen.

Kardinal Gulbinowicz blev ärkebiskop av Wrocław 1975 och upphöjdes till kardinal av dåvarande påven Johannes Paulus II fyra år senare. Han hyllades efter kommunistregimens fall för sitt stöd till fackföreningsrörelsen Solidaritet, men det har i efterhand framkommit att han hade nära samarbete med säkerhetstjänsten under kommunistregimen.

(Crux, Independent Catholic News)