Fratelli tutti – påvens senaste encyklika

På den helige Franciskus dag den 4 oktober publicerades påve Franciskus nya encyklika Fratelli tutti, även den, liksom Laudato si’, med en titel inspirerad av ”Guds lille fattige” från Assisi vars namn påven bär.

Liksom påvens tidigare encyklika placeras Fratelli tutti i kategorin social encyklika, med fokus på samhällsfrågor. I åtta kapitel belyser påven världens strukturella kris och presenterar det konkreta sättet att besvara den på: genom att världens befolkning ser sig som bröder och systrar, varandras väktare, med ansvar för varandra. Man kan säga att coronaviruspandemin har satt många av de tankar påven förmedlar på sin spets. Krisen beror inte på pandemin, men den har förtydligats av den. Påven beskriver de gigantiska utmaningar som världens folk står inför: Inget folk kan ensam uppnå fred, välfärd, trygghet och lycka. Pandemins lärdom är att vi inte kan förneka att vi sitter i samma båt, där den enes problem är allas problem. Ingen kan rädda sig själv, vi kan bara räddas tillsammans.

Global översyn

I ett försök att göra en sammanfattning av encyklikans innehåll kan man koncentrera det till följande punkter:

  • Vår natur visar på att vi alla är bröder och systrar och att vi därför är kallade att stärka det syskonbandet universellt.
  • Vi måste övervinna vår individualistiska själviskhet och vår isolering, för att kunna skapa ett öppet samhälle baserat på inkludering, kärlek till varje människa, med särskilt fokus på de fattiga och de minsta, och värna om familjerna där dessa band odlas.
  • För att hjälpa alla nationer i detta syfte behövs global översyn inom olika områden, ett internationellt organ med juridiska, politiska och ekonomiska befogenheter och möjlighet till sanktioner mot enskilda länder vid behov.
  • Även migrationen måste styras på ett globalt plan.
  • Religionerna, som alla är kallade att stärka detta universella brödraskap, måste hjälpa till med detta.

Efter att ha följt påve Franciskus snart åtta år långa pontifikat kan man notera att Fratelli tutti upprepar och systematiskt samlar de tankar som påven har förmedlat från allra första början. Därför hittar man många hänvisningar till tidigare tal och budskap i encyklikan.

Positivt ekumeniskt mottagande

När det nu har gått ungefär en månad efter publiceringen är det möjligt att göra en första sammanställning över hur Fratelli tutti mottagits runt om i världen. Några tycker att den är för lång, men samtidigt för generaliserande för så komplexa frågor. Det är tydligt, som vid tidigare tillfällen, att påve Franciskus väljer att inte bara tala till kyrkan, utan även till världen utanför.

Anglikanernas ärkebiskop Justin Welby, säger att påvens ord kan komma att inspirera världsledarnas beslut, och storimamen vid Al-Azharuniversitetet betonar att budskapet i Fratelli tutti ”ger tillbaka samvetet till mänskligheten”. Den grekisk-ortodoxa patriarken Bartolomaios i säger att han är helt överens med påvens inbjudan och utmaning till världen att överge likgiltigheten och cynismen som styr vårt ekologiska, politiska, ekonomiska och sociala liv som en självcentrerad och ointresserad enhet, och istället drömma om vår värld som en enad mänsklig familj.

Påve Franciskus skriver att i dagens värld är känslorna av att tillhöra en och samma mänsklighet försvagade, samtidigt som man upplever drömmen om att bygga rättvisa och fred tillsammans som en utopi från gångna tider. Det finns ett behov av att återvända till att drömma och framför allt att förverkliga den drömmen tillsammans. Innan det är försent.

Charlotta Smeds, Vatican News

Fotnot: Encyklikan Fratelli tutti finns på en rad olika språk på www.vatican.va På stiftets hemsida finns den på engelska som nerladdningsbar pdf-fil (www.katolskakyrkan.se, sök på Fratelli tutti). De svenska översättningarna i artikeln är artikelförfattarens.