Katolska mässor online

Från och med tisdagen denna vecka får max åtta personer delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Alla större, offentliga mässor ställs därför in i stiftet.

Stockholms katolska stift tvingas från och med i morgon ställa in alla större, offentliga gudstjänster med fler än åtta deltagare. Endast undantagna är begravningar, då max tjugo personer får närvara.

Församlingskyrkorna i stiftet fortsätter att vara öppna för bön och enskild andakt. I ett brev till Sveriges katoliker den 22 november betonar biskop Anders även att undervisning och mindre mässor med maximalt åtta deltagare fortsatt är möjligt.

Ett antal länkar till olikas församlingars webb-sända mässor finns på stiftets hemsida (via denna länk).

På stiftets hemsida (via denna länk) finner man också en lista över själasörjare, som kan kontaktas per telefon för samtal.