Kanadensisk kvinna får dödshjälp för att slippa isolering

I Kanada har en kvinna fått dödshjälp för att undvika att bli isolerad under ännu en nedstängning av samhället.

Nancy Russel, nittio år gammal, fick i slutet av oktober dödshjälp av den anledningen, att hon inte ville genomleva ännu en nedstängning av samhället på grund av pandemin. Hon bodde då på ett äldreboende, men var varken sjuk eller döende. Tvärtom beskriver hennes anhöriga henne som ”exceptionellt pigg och alert”, men hon kände själv att hon tacklat av så mycket under nedstängningen i våras att hon inte orkade med ännu en lång period av ensamhet och isolering.

– Under två veckor i våras hölls mamma totalt isolerad på sitt rum, berättar Nancys dotter för kanadensiska CTV News. Hon fick inte längre gå sina dagliga promenader eller gå till biblioteket, och alla gemensamma aktiviteter på äldreboendet ställdes in. Trots alla våra telefon- och zoomsamtal kände hon sig självklart extremt begränsad. Men visst förstod hon varför reglerna införts, och hon klandrade inte på något sätt själva boendet.

Tar bort livsglädje

Geriatrikern Samir Sinha vid Mount Sinai-sjukhuset i Toronto säger att han är tacksam att familjen gått ut med det som hänt.

– Nu när det gått ett tag ser vi att restriktionerna i allt för många tillfällen är för hårda och orsakar mer skada än nytta, säger han. Om man tvingar någon till isolering och tar bort allt det som i vanliga fall ger dem glädje, kan det bli en väldigt ensam och deprimerande upplevelse. Och när man inte kan se fram emot att komma ut ur rummet, att äta eller göra saker med andra, eller ens att träffa sin familj och anhöriga, då kan man tänka sig att det leder till markanta psykiska konsekvenser, som tar bort livslusten hos äldre i slutet av livet, eftersom det är just detta som ger glädje och livskvalitet.   

Susan Woolhouse, en av de kanadensiska läkare som ger dödshjälp, berättar att Nancy Russel inte är den enda som begärt dödshjälp på grund av isoleringen.

– Jag skulle säga att lockdown blivit en katalysator för mångas begäran om dödshjälp, men inte grundorsaken. De ville så småningom ha dödshjälp även innan, men nu väljer de att få hjälp att dö tidigare eftersom restriktionerna på äldreboenden är så hårda.

Praxis på glid

Enligt landets dödshjälpslag från 2016 måste en människa vara döende för att få dödshjälp. I fjol kom dock ett domslut om att detta krav är diskriminerande, och att vem som helst med en svår sjukdom därför bör få tillgång till dödshjälp, och praxis är därför på glid. Ingen justering har ännu gjorts av den nuvarande lagen; exakt vilka förändringar som ska göra debatteras fortfarande i parlamentet. Enligt ett liggande förslag ska dödshjälp bli möjligt inte bara för kroniskt sjuka utan även för psykiskt sjuka och funktionsnedsatta.

(CTV News)