Påven ger stöd till argentinska kvinnor inför debatt om ny abortlag

För nionde gången har ett lagförslag om att utvidga abortlagen i Argentina presenterats. Stora demonstrationer har redan hållits mot lagförslaget, och härom veckan gav påven sitt stöd till motståndet i ett handskrivet brev.

Det nya lagförslaget har fått stöd av president Alberto Fernandez, som menar att den föreslagna lagändringen är en folkhälsofråga, framförallt för landets fattiga kvinnor. Förslaget går ut på att tillåta abort fram till den fjortonde graviditetsveckan, och fram till förlossningen om kvinnan blivit våldtagen eller om hennes fysiska eller psykiska hälsa hotas. Dessutom kommer flickor ner till tretton års ålder att kunna göra abort utan föräldrarnas vetskap. I dag tillåts abort efter våldtäkt.

Vill föra sin egen talan

I ett brev till åtta kvinnor i ett av de största slumområdena i huvudstaden Buenos Aires, där påven fram till 2013 var ärkebiskop, ger påven sitt helhjärtade stöd till deras kamp mot den nya lagen. Kvinnorna, som framhåller att de har medhåll av långt de flesta andra kvinnor i slumområdet, hade tidigare skrivit till påven för att be honom om hjälp i den pågående debatten. I sitt brev till påven, som nyligen offentliggjordes av en argentinsk tidning, skrev kvinnorna bland annat:

Vi skriver till ers helighet eftersom vi önskar be er om hjälp att uttrycka offentligt att vi känner oss fängslade i en situation, där våra familjer står på spel, liksom våra tonårsdöttrar och framtida generationer, som kommer att växa upp i tron att vårt liv inte är skyddsvärt och att vi inte har rätt att få barn eftersom vi är fattiga. Vi ber er om hjälp att göra våra röster hörda, ni kommer säkert att bli lyssnad till med mer uppmärksamhet än vad politikerna ger oss. Våra röster, liksom de ofödda barnens, hörs aldrig.

Vår verklighet som kvinnor, som tagit sig igenom livets utmaningar tillsammans med våra barn, överskuggas av kvinnor som påstår att de för vår talan, men som inte vill lyssna på oss. Om vi inte hade prästerna här i slummen som höjer sina röster för oss, skulle vi vara än mer ensamma. 

Inte en fråga om tro

I sitt svar skriver påven bland annat att abort: … inte huvudsakligen är en trosfråga utan en fråga om etik, som går före trosinriktningar. … Och det är bra att ställa två frågor: Är det rätt att eliminera ett mänskligt liv för att lösa ett problem? Är det rätt att hyra en torped för att lösa ett problem? Ni är sannerligen kvinnor som vet vad livet innebär. Jag tackar er från mitt hjärta för ert arbete.

Stora demonstrationer hölls den gångna helgen i Buenos Aires utanför kongressbyggnaden, där debatten om förslaget väntas påbörjas denna vecka.

(AFP, Zenith, Crux)