”Inte så lätt att känna igen de andra kardinalerna”

Foto: Vatican News

Ett annorlunda konsistorium hölls i helgen, då kyrkan fick tretton nya kardinaler. Biskop Anders berättar för Katolskt magasin om sin resa till ett folktomt Rom.

Av de tretton nya kardinalerna var två förhindrade att närvara på grund av pandemin, och fick därför motta sin kardinalstitel på avstånd. Enligt Vatican News kommer en påvlig representant i stället vid ett senare tillfälle att överlämna kalotten, birettan och ringen till kardinal José Fuerte Advincula, ärkebiskop av Capiz, och Cornelius Sim, apostolisk vikarie i Brunei, ett apostoliskt vikariat på ön Borneo med endast runt tjugotvå tusen katoliker och tre präster.

Både själva konsistoriet och den högtidliga mässan på första advent, dagen efter, firades med starkt begränsad närvaro. Dessutom var tillgängligheten inom Vatikanen mycket begränsad, även för de deltagande kardinalerna. Biskop Anders Arborelius, kardinal sedan 2017, berättar att konsistoriet var en annorlunda upplevelse.

– Konsistoriet hölls i år för en liten skara. De nya kardinalerna fick ha med sig en liten grupp anhöriga och vänner. Alla i kyrkan hade munskydd utom påven. Och vi satt alla med stort avstånd emellan oss.

– Det var inte heller så lätt att känna igen kardinalerna med deras stora munskydd. Jag fick dock ett längre samtal med kardinal Bagnasco, tidigare ordförande i den italienska biskopskonferensen och medlem av Karmels sekularorden, som var mycket intresserad av vår svenska situation.

– Påven fick jag inte träffa personligen, han är isolerad. Jag vet ännu inte om det blir några fysiska möten i Rom under det kommande året, säger biskopen och syftar på de möten som regelbundet hålls i Vatikanens ekonomiråd, där han är medlem sedan i somras.

Inga turister

Trots restriktionerna hade Biskop Anders möjlighet att träffa ett par av sina nya kardinalskollegor.

– Jag kunde speciellt gratulera två av de nya kardinalerna: kapucinpatern Cantalamessa, som inte blev biskopsvigd, och ärkebiskop Wilton Gregory från Washington DC. Jag kunde också träffa våra två seminarister och de tre franciskanerna från Jonsered, som studerar i Rom. Men deras kollegier är helt stängda för utomstående på grund av coronan liksom karmeliternas generalat.

– Rom är nästan helt tomt på turister och pilgrimer, men det var soligt och skönt.