Påven utlyser särskilt år tillägnat den helige Josef

I går kungjorde påve Franciskus att kyrkan kommer att ägna året fram till den 8 december 2021 för att ära den heliga Josef, jungfru Marias make. Det sker med anledning av att det är hundrafemtio år sedan den helige Josef utnämndes till hela kyrkans skyddspatron.

Det var i går på dagen hundrafemtio år sedan påven Pius IX  i dekretet Quemadmodum Deus upphöjde helige Josef till hela katolska kyrkans skyddspatron. Det nya året framställs som en möjlighet för troende att följa helige Josefs exempel och under vissa omständigheter även kunna få avlat.

Apostoliskt brev

I samband med kungörelsen publicerades ett apostoliskt brev om helige Josef. I brevet, som har titeln Patris corde – en faders hjärta – beskriver påven Josef som älskad fader, ömhetens och lydnadens fader, fader med kreativt mod, hårt arbetande, alltid i skuggan. I brevet framhåller påven Josef som en vanlig man med en ovanlig uppgift, som varje dag helt i skymundan arbetar med tålamod och uthållighet. Påven tar i brevet även upp vikten av faderskap och betonar hur den helige Josef bör vara ett föredöme i synnerhet för pappor med även för andra, framförallt under pandemin.

Hur många människor visar inte tålamod och hoppfullhet varje dag, och månar om att inte sprida till panik utan ansvarsfullhet. Hur många pappor, mammor, mor- och farföräldrar och lärare visar inte våra barn, på små, vardagliga sätt, hur man kan acceptera och agera i en kris genom att förändra rutiner, se framåt och uppmana bön. … Sankt Josef påminner oss att de som tillsynes är gömda eller befinner sig i skuggan kan spela en ojämförlig roll i frälsningshistorien. Vi är skyldiga dem erkännande och tacksamhet.

Påven påminner i brevet även om hur helige Josef reagerar med jämnmod när hans liv inte blir som han hade tänkt: Om vi inte accepterar vår egen historia kommer vi inte att kunna ta ett enda steg framåt, för vi kommer alltid att hållas gisslan av våra förväntningar och besvikelser. Vi behöver lägga vrede och besvikelse åt sidan och i stället omfamna saker som de är, även om det inte blir som vi tänkt oss. Inte bara resignerat utan med hopp och mod.

I dekretet som kungjorde det särskilda året uppmanas även alla präster att så långt det är möjligt göra sig tillgängliga för bikt och kommunionsutdelning till sjuka.

(Vatican News, Crux)

Det apostoliska brevet på engelska med länkar till texten andra språk finns här >>