Dalit-präster i protest mot diskriminering i indiskt ärkestift

En grupp präster med dalit-bakgrund, den lägsta kasten i Indien, protesterar mot diskriminering, trots att kastsystemet officiellt avskaffades i landet 1950.

När Indien blev självständigt antogs en grundlag som förbjuder diskriminering på grund av ras, kast, kön, religion eller födelseort. Trots den över sjuttio år gamla lagen rapporteras regelbundet om diskriminering mot bland annat daliter, den grupp som utgörs av en knappt femtedel av landet befolkning, som anses stå utanför de traditionella kasterna och därför ibland benämns som oberörbara eller kastlösa.

En grupp på trettio präster i ärkestiftet Pondacherry och Cuddalore i sydöstra Indien har tillsammans anklagat ärkebiskop Antony Anandarayar för att inte göra något åt den uppenbara diskriminering de menar förekommer, och protesterar tillsammans med dalitiskt lekfolk sedan en vecka utanför ärkebiskopens residens. Prästerna beslöt att helt enkelt sitta kvar utanför residenset tills de fått gehör, efter att inte ha fått svar på ett brev som de skrev till ärkebiskopen i mars. De pekar bland annat på att ingen dalit-präst finns i de församlingar där majoriteten inte är daliter, trots att daliter utgör sjuttiofem procent av katolikerna i stiftet, och i ett brev har gruppen skrivit till påvens sändebud i Indien för att be honom undersöka saken. De skall nu ha blivit utlovade av ärkebiskopen att hans ska införa förändringar.

Jesuitpater A.X.J. Bosco, dalit och människorättsaktivist, berättar för nyhetstjänsten Crux att det som händer i ärkestiftet är en maktkamp mellan dalitpräster och övriga präster, och att jesuiterna, som velat starta en högskola, hittills blivit nekade.

– De som tidigare har haft inflytande tycker inte om att dela det inflytandet med andra. Pondicherry är genomsyrat av kast-tänkande. Ärkestiftet har hundratio församlingar och många säten för högre utbildning och skolor. Men på många av dessa ställen finns inga dalitpräster, och man kan inte tänka sig ett jesuitiskt college där daliter skulle få företräde

(Crux, CathNews)