Francesca Saverio Cabrini

22 december

Rädd att få många barn? Ditt trettonde barn kan bli helgon. Ett sådant barn var den lilla Francesca från Italien som vigde sitt liv till att arbeta bland de fattigaste i storstädernas slumområden.

Francesca Saverio Cabrini föddes 15 juli 1850 i en liten by nära Milano i norra Italien som nummer tretton i syskonskaran. Under sin uppväxt hörde hon berättelser om missionärer och blev starkt besluten att så småningom själv träda in i en orden. Hon hade gått i skolan med systrar som lärarinnor, men tilläts på grund av sin bräckliga hälsa inte att träda in i deras orden.

Då tog Francesca saken i egna händer. Tillsammans med sju unga kvinnor startade hon trettio år gammal en egen orden: institutet Missionssystrar av Jesu heliga hjärta. Orden präglades av Francescas uppfinningsrikedom och innerliga böneliv, och hon blev en fena på att hitta välgörare som kunde donera pengar, tid, frivilligt arbete och ge annat stöd. Systrarna ville resa till Kina för att missionera, och Francesca åkte till Rom för att få en audiens med påven Leo xiii för att be om tillåtelse. Men han ska ha sagt: Res inte österut utan västerut – orden skulle bege sig till New York för att hjälpa de tusentals fattiga italienska migranter som då kommit till usa.

Kors och tvärs över världen

Resan dröjde ytterligare nio år till 1889, då Francesca och sex av hennes medsystrar anlände till New York. Stadens slumområden var en helt ny värld för dem, fylld av kaos och fattigdom bland migranterna, som utnyttjades grovt. Francesca Cabrini gick till verket och organiserade trosundervisning för italienska migranter och deras barn. I stället för arbete och en chans till framgång hade de flesta av dem hamnat i djup fattigdom och misär, och från kyrkans håll var man orolig över att de dessutom höll på att mista den tro de hade med sig hemifrån. Systrarna grundade även ett litet barnhem där de kunde ta hand om ett stort antal föräldralösa barn, med hjälp av pengar de tiggt sig till. Trots stora hinder, dels på grund av sin svaga hälsa och dels motstånd från kyrkligt håll, startade Francesca Cabrini både skolor, sjukinrättningar för fattiga och fler barnhem, och ryktet om systrarnas arbete började sprida sig.

Snart kom det förfrågningar från hela världen. Francesca Cabrini reste till Europa, Central- och Sydamerika och tvärs igenom usa där hon grundade novitiat, bland annat i Chicago, New Orleans, Philadelphia, Los Angeles, Seattle och Denver. Totalt färdades hon över Atlanten tjugotre gånger och startade hela sextiosju skolor, sjukhus och barnhem.

Extra snabb saligförklaring

Francesca Cabrini var inte rädd för att hugga i. I Chicago, berättas det, hade hon anställt en byggfirma för att göra om ett hotell till ett sjukhus, men byggmästaren var svår att ha att göra med och lyssnade inte på systrarna. Då blev han helt sonika avskedad av Francesca Cabrini, som i stället rullade upp sin ordensdräkt, klev upp på byggställningarna, och själv ledde byggjobbarna tills arbetet var klart.

Moder Francesca arbetade på utan att ta paus ända till sin dödsdag, den 22 december 1917. Hon saligförklarades redan 1938, efter att påven Pius xi gett tillåtelse att förbigå en bestämmelse som då fanns om att en person skulle ha varit avliden i femtio år, innan en utredning om eventuell saligförklaring kunde påbörjas. Francesca Cabrini kanoniserades efter ytterligare arton år av påven Pius xii 1946, och var den första amerikanska medborgare som helgonförklarades. Kort därefter, 1950, utsågs hon till alla immigranters skyddshelgon.

I dag arbetar missionssystrarna, deras lekmannagren och frivilliga medhjälpare, bland annat som lärare och socialarbetare. De finns etablerade i sex världsdelar och i totalt femton länder (www.cabriniworld.org).

Helena D’Arcy