Påven ändrar kyrkolag för lektorer och akolyter

Påven Franciskus ändrade i går kyrkolagen, så att de fasta tjänsterna som lektor och akolyt öppnas också för kvinnor. Hittills har de tjänsterna varit förbehållna män.

Lektor och akolyt är två formella utnämningar i katolska kyrkan. En lektor läser bibeltexterna under mässan och akolyten har i uppdrag att tjäna vid altaret och assistera prästen och diakonen. Präst- och diakonkandidater insätts alltid som lektorer och akolyter och tjänstgör som det i åtminstone sex månader före diakonvigningen. Tjänsterna i dess nuvarande former har funnits sedan 1972, då påven Paulus VI införde dessa två lägre tjänster för män i den latinska kyrkan.

Lektorstjänsten utan formell utnämning, som tillfälligt uppdrag, har varit öppen både för män och kvinnor sedan 1970 och berörs inte av de ändringarna, som på måndagen kungjordes i ett brev från påven, ett så kallat motu proprio med namnet Spiritus Domini. Det har sedan 1970 också blivit allt fler stift som har kvinnliga kommunionsutdelare och ministranter av båda kön. 

I ett brev till Troskongregationens prefekt, kardinal Luis Ladaria, förklarar påven sitt beslut, och tydliggör den ”fundamentala” skillnaden mellan tjänster för lekfolk, som lektor och akolyt, och tjänster som man vigs till, som biskop, präst eller diakon. Påven hoppas, skriver han, att man genom att öppna för kvinnor att utnämnas till ständig lektor eller akolyt ”bättre manifesterar värdigheten i vårt gemensamma dop hos alla Guds människor”. Påven klargör även i brevet att det liksom hittills är de lokala stiftens ansvar att välja ut, förbereda och utnämna kandidater till akolyt- och lektorstjänsterna.

(Catholic News Agency)

Läs motu propriet här >> (engelska med länkar till andra språk)

Läs påvens brev här >> (engelska med länkar till andra språk)