Kraftig minskning av nyfödda med Downs kopplad till fosterdiagnostik

Nya siffror visar att antalalet barn som föds med Downs syndrom fortsätter att minska i Sverige, om man jämför med hur många som beräknas skulle ha fötts utan fosterdiagnostik och selektiv abort. Och runt om i Europa är skillnaden än mer dramatisk.

Den är en undersökning publicerad i tidskriften European Journal of Human Genetics, från slutet av 2020, där författarna gått igenom statistik från samtliga europeiska länder och uppskattat hur mycket antalet nyfödda barn med Downs syndrom reducerades på grund av fosterdiagnostik och selektiva aborter. Man analyserade tidsperioden 2011-2015 och fann att glappet var som störst i Spanien (där 83 procent färre barn med Downs föddes på grund av selektiva aborter), Portugal (80 procent) och Danmark (79 procent). Även i Sverige var det markant färre barn med Downs som föddes än som skulle ha fötts om naturen fått ha sin gång: 40 procent.

Tre länder stack ut: Malta (där ingen nedgång noterades) samt Irland och Moldavien, där man uppskattade att bara åtta procent av barnen med Downs fattades på grund av selektiva aborter. I Europa som helhet uppskattade forskarna att 54 procent av dem med Downs inte fått födas under de fem åren, det vill säga 9 300 barn.

Skillnaden mellan de olika länderna förklarar artikelförfattarna med olika abortlagstiftningar och i vilken grad fosterdiagnostik erbjuds. Även kulturella skillnader och landets välstånd antas spela in; högre välstånd leder enligt vad man fann till fler selektiva aborter av ofödda med Downs syndrom.

(European Journal of Human Genetics)