Nu startar namninsamling för lättnader av restriktionerna för kyrkor

Pandemilagen, som reglerar antalet besökare i till exempel affärslokaler och gym, utgår från att varje besökare måste kunna förfoga över tio kvadratmeter golvyta. Att umgås på restauranger och kaféer är också fortfarande tillåtet. Ändå fortsätter de stränga restriktionerna för kyrkor och trossamfund: endast åtta deltagare per gudstjänst. Nu startar en namninsamling för att uppmana regeringen att ändra på reglerna för trossamfund till att bli mer i linje med andra verksamheter.

– Det går att genomföra smittsäkra mässor med betydligt mildare restriktioner. Nu är det dags att agera!

Det säger Alexander Kegel, initiativtagare till namninsamlingen Lätta på restriktionerna för gudstjänster, som han i dagarna har startat och som redan fått ett stort antal underskrifter. Målet med insamlingen är att göra klart för regeringen, att de tuffa restriktionerna för religionsutövning varit en stor börda för troende, och att det finns en stark och utbredd vilja att ändra på restriktionerna, så att antalet tillåtna gudstjänstbesökare i stället regleras av lokalens storlek. 

– Vi kristna har burit en tung börda under det gångna året, inte bara genom att kyrkorna ålagts mycket kraftigare restriktioner än många andra delar av samhället, utan inte minst genom att gudstjänster i praktiken blev förbjudna vid både påsk och jul, kristendomens två största högtider under året, säger Alexander Kegel.

Namninsamlingen finns på hemsidan www.skrivunder.com. Hela listan kommer att överlämnas till regeringen inom snar framtid.