Påven vädjar om en kärnvapenfri värld

Under sin allmänna audiens i går vädjade påve Franciskus till världens alla länder om att arbeta mot en värld utan kärnvapen.

Mänskligheten behöver fred och samarbete och att alla engagerar sig för detta, sade påven i går i slutet av den allmänna audiens, som hålls i Vatikanen varje onsdag.

– Detta är det första juridiskt bindande verktyget som uttryckligen förbjuder dessa bomber, vilkas användning har urskillningslös effekt och skadar ett stort antal människor på kort tid och orsakar långvarig skada på miljön. Jag uppmuntrar starkt alla stater och alla personer, att med beslutsamhet arbeta för att främja nödvändiga förutsättningar för en värld utan kärnvapen, genom att främja fred och multilateralt samarbete, som mänskligheten i så hög grad behöver, sade påven.

Påvens appell var riktad till världens alla länder och folk och kom dagarna innan FN:s fördrag om förbud mot kärnvapen träder i kraft. Fördraget förbjuder de länder som skrivit under att utveckla, använda, tillverka, testa, lagra, utstationera och hota om att använda kärnvapen. Det är hittills femtio länder som skrivits under, och det var Vatikanen som var det första att skriva under och ratificera fördraget samma dag som det offentliggjordes.

Sverige har, liksom övriga nordiska länder, valt att inte skriva under fördraget eftersom det anses kunna skada internationella försvarssamarbeten.

(Vatican News, Independent Catholic News)