Jérôme Lejeune steget närmare helgonförklaring

Den franske genetikern Jérôme Lejeune, som var den som kartlade orsaken till Downs syndrom, har förklarats vördnadsvärd. Den helgonförklaringsprocess som pågår för honom har därmed tagit ännu ett steg. 

Jérôme Lejeune var barnläkaren som 1958 upptäckte orsaken till trisomi 21, även kallat Downs syndrom. Med en upptäckt av denna kaliber borde han ha haft en spikrak karriär framför sig, men när hans upptäckt under slutet av 1960-talet möjliggjorde genetisk fosterdiagnostik och utsortering av ofödda barn med genetiska avvikelser, protesterade han högljutt. Han kom, trots många vetenskapliga priser för ett antal upptäckter om kromosomrelaterade avvikelser, att få många yrkesmässiga motgångar på grund av sitt öppna motstånd mot abort. Därför riktade han sig allt eftersom allt mer in på att tillsammans med sin danskfödda hustru Birthe arbeta för alla människors värdighet – framförallt dem med intellektuella funktionsnedsättningar på grund av kromosomavvikelser (se Katolskt magasin nr 5-6 2020).

En tid efter Jérôme Lejeunes död 1994 påbörjades en helgonförklaringsprocess, och han förklarades efter en tid vara Guds tjänare. Nu har denna process tagit ännu ett steg i och med att Jérôme Lejeune, i sällskap med sju andra, den 21 januari förklarades vördnadsvärd på grund av ”heroiska dygder” av påven Franciskus. Detta skedde efter en audiens med prefekten för Kongregationen för helgonförklaringsprocesser kardinal Marcello Semeraro, då påven bad kongregationen att utfärda ett officiellt dekret om de åtta som nu fått benämningen vördnadsvärd – sex män och två kvinnor. 

(Vatican News)