SKR bemöter kritik mot rådets inställning till gällande restriktioner

I takt med att restriktionerna för offentliga sammankomster drar ut på tiden, frågar sig många varför inte antalet besökare i kyrkor och andra troslokaler i stället kan regleras med pandemilagens ”kvadratmetersregel”. Samtidigt får en namninsamling för att uppmana regeringen till att ändra bestämmelserna, som startades i mitten av januari, ständigt flera underskrifter.

Hittills har varken Sveriges kristna råd (SKR) eller någon av rådets medlemskyrkor och samfund officiellt ställt sig bakom förslaget att frångå åttapersonersregeln och i stället använda kyrkolokalens yta som måttstock – i likhet med de bestämmelserna i pandemilagen. Det som av vissa uppfattas som en ”tystnad” från SKR:s och samfunden har föranlett en del kritik, skriver SKR:s tillförordnade generalsekreterare Björn Cedersjö i ett blogginlägg på SKR:s webb, där han förklarar SKR:s ställningstagande och bemöter kritiken. Björn Cedersjö skriver bland annat:

Kyrkoledarna diskuterade frågan vid SKR:s styrelsemöte den 15 januari. Samtalet handlade om hur man bör agera nu när det finns en ny lag och förordning på plats, något som ger regeringen en större möjlighet att göra mer träffsäkra olika insatser inom olika områden.

Styrelsen menade att det just nu inte är tillfälle att begära andra regler än de som nu finns utifrån den allvarliga smittspridningen. Kansliet fick i uppdrag att hålla lampan brinnande, fortsätta samtalen med myndigheter och regering, samt vara beredda att ta steg framåt när smittspridningen minskat.